Home Blogg Varför somnar foten?

Varför somnar foten?

by Gustav Granberg

Ifall du suttit stilla länge eller om du belastat din fot på ett ovanligt sätt kan du uppleva domningar eller stickningar i foten. Läkare kallar detta tillstånd för paresthesia, men i talspråk kallas det för att foten har somnat.

Varför somnar foten och vad sker i kroppen?

I foten finns sensoriska nerver som skickar impulser till sinnesorganen. Hamnar dessa nerver under hårt tryck, till exempel genom att du sitter med benen i kors, hindras deras förmåga att skicka och ta emot signaler. Detta innebär att nerverna inte får tillräckligt med information, vilket ger sig till känna genom att foten domnar.

När trycket avtagit kan du uppleva stickningar i foten eftersom domningen släpper. Detta beror på att nerverna återgått till att skicka signaler. Eftersom de inte skickat signaler under en tid skickar de tillfälligt många sådana, vilket är vad du upplever som stickningar. Även andra kroppsdelar än foten kan ”somna”. Kroppsdelarna somnar dock bara tillfälligt och återgår till sitt normala tillstånd inom kort.

related posts