Home Blogg Hur länge har människan funnits på jorden?

Hur länge har människan funnits på jorden?

by Jakob Israelsson
earthh

Det är svårt att föreställa oss en tid då det inte fanns några människor på jorden, men en sådan tid har funnits. Låt oss fundera på frågan: Hur länge har människan funnits till?

Vad innebär det att vara människa?

Frågan kan vara svår att besvara eftersom vi först måste fundera på vad det innebär att vara människa. De flesta av oss anser att vi själva och de som omger oss i samhället är människor. Vi tänker på civilisationen som en nyckelfaktor för vad det innebär att vara människa, och den är en viktig kraft i vår förståelse av oss själva.

För miljoner år sedan kan dåtidens människor ha gått på två ben som vi, men de var mycket annorlunda jämfört med oss. De var tvungna att trotsa miljön för att överleva. Även de tidiga människornas anatomi skiljer sig mycket från vår.

Människosläktets tidslinje

Låt oss definiera ”människa” som en varelse med likadana allmänna egenskaper som vi.

Hur länge har människan funnits? Vi gissar att de första människorna existerade för mellan 5 och 7 miljoner år sedan. Dessa människor gick upprätt på två ben, precis som vi. För cirka 90 000 år sedan började dessa människor tillverka verktyg för att fånga fisk. Sedan, för cirka 12 000 år sedan, började människorna odla mat och förändra sin omgivning för att kunna överleva och äta.

Det kan tyckas som om människorna har funnits länge. I jordens övergripande tidslinje är dock 6 miljoner år inte särskilt lång tid. Själva jorden är 4,5 miljarder år gammal.

Här är en uppdelning av den mänskliga tidslinjen:

  • Människor i Sverige: De första människorna kom till Sverige när inlandsisen smälte bort för 12 000 år sedan.
  • Homo sapiens: Det tidigaste moderna människofossilet som hittades var 200 000 år gammalt.
  • Homo habilis: Vårt släkte, homo habilis, uppstod för 2,8 miljoner år sedan.
  • Homininer: Homininer, som omfattar människoarten och dess närmaste förfäder, uppstod för cirka 7 miljoner år sedan.
  • Hominider: Hominider, som omfattar gorillor, orangutanger och schimpanser, utvecklades för 11–16 miljoner år sedan.

När skapades Adam?

Evolutionister säger att homo sapiens uppstod för 200 000–400 000 år sedan. Kan vi harmonisera detta med Genesis-boken? Idag tror många kristna, inklusive många ledare och forskare, att vi kan det.

Enligt en populär tolkning av Bibeln skapades världen och allting i den för cirka 6 000 år sedan. Många kristna tror dock inte på det. De som tror att jorden bara är 6 000 år gammal tror också att dinosaurierna dog under eller strax efter Noas översvämning.

Så hur länge har människan funnits enligt Bibeln? Detta är en filosofisk fråga som det finns många svar på.

related posts