Home Blogg Hur många friggebodar får man ha

Hur många friggebodar får man ha

by Gustav Granberg

Håller du på att planera byggnadsprojektet på din fastighet och funderar hur många friggebodar får man ha? Då är det här artikeln för dig!

Vad är en Friggebod?

En friggebod är ett mindre, frittstående byggnadsverk. Den kan vara maximalt 15 kvadratmeter stor och är avsedd för bostadsändamål på samma fastighet som ett en- eller tvåbostadshus. Friggeboden kan utformas efter eget tycke och smak, utan behov av bygglov.

Hur Många Friggebodar Får Man Ha?

According to the regulations in these rules, as a property owner you are allowed to build a maximum of one friggebod per property, without requiring a building permit. The restriction is on the total building area (15 sqm) rather than the number of buildings. Therefore, although there are no specific regulations stating the number of buildings, the total area of all possible buildings must not exceed 15 sqm.

Byggnadstyp Maximal Area Krävs bygglov?
Friggebod 15m² Nej
Attefallshus 25m² Ja, om det överstiger 15m²
Garage 40-60m² Ja
Sjöbod 15-30m² Ja

Var kan man placera sin friggebod?

Friggeboden kan placeras var som helst på tomten, så länge den håller ett avstånd på minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannen ger sitt medgivande kan den dock placeras närmare tomtgränsen.

Hur går man tillväga?

För att bygga en friggebod behöver du ingen bygganmälan, men det är fortfarande viktigt att följa reglerna för byggande och placering av friggebodar. Var noga med att hålla dig inom de tillåtna gränserna för att undvika eventuella problem i framtiden.

Kom ihåg att det är antalet kvadratmeter, inte antalet friggebodar, som räknas. Så var kreativ och se till att du skapar det perfekta utrymmet för dina behov!

related posts