Home Blogg Resor till och från arbetet 2023

Resor till och från arbetet 2023

by Gustav Granberg

Vad väntar vi av resor till och från arbetet 2023?

Ser du också fram emot 2023 lika mycket som jag? Inte bara för att vi hoppas slippa pandemin, men också för att se hur resorna till och från arbetet kommer att förändras. När morgonen gryr och du knyter dina skor, tänk då på vad 2023 har i beredskap för oss.

Resform Prognos 2023 Effekt
Privat bil Minskning Lägre utsläpp
Allmänna kommunikationer Ökning Ökad social distansering
Cykel Ökning Hälsosammare levnadssätt
Gång Ökning Bättre för miljön

Är det dags att investera i en ny cykel?

Ser du trenden? En ökning i användningen av cyklar och att gå till arbetet 2023. Vilket direkt översätts till en hälsosammare livsstil och en bättre miljö. Kanske är det dags att investera i en ny cykel, för att spara på biljoner och bidra till en grönare planet!

Förbättringar i allmänna kommunikationer

Behöver du inte bekymra dig om regnväder? En ökning i allmänna kommunikationer ser vi fram emot 2023. Kanske kommer vi se nya rutter, bättre infrastruktur och större satsningar för att göra allmänna kommunikationer till det primära valet för arbetsresor?

  • Bättre infrastruktur
  • Effektivare rutter
  • Större satsningar

Inget är hugget i sten – men en sak vet vi säkert: resor till och från arbetet kommer säkert att se annorlunda ut 2023. Oavsett vilken resform det blir, ligger det i våra händer att göra det bästa av det.

related posts