Home Blogg Säga upp sig med omedelbar verkan

Säga upp sig med omedelbar verkan

by Gustav Granberg

Vad innebär det att ”säga upp sig med omedelbar verkan”?

Ibland kan vi hamna i situationer i arbetslivet där vi helt enkelt inte kan fortsätta utföra våra arbetsuppgifter. På sådana stunder kan alternativet att ”säga upp sig med omedelbar verkan” verka tilltalande. Men vad innebär det egentligen?

Att ta beslutet att säga upp sig

Säga upp sig med omedelbar verkan innebär att man som anställd avslutar sin anställning på direkten, utan att iaktta den lagstadgade eller avtalade uppsägningstiden. Detta är dock inte något man skall göra lättvindigt, då det kan få vittgående konsekvenser.

Följder av att säga upp sig med omedelbar verkan

Förutom att man riskerar att gå miste om inkomst under uppsägningstiden, kan det även få rättsliga följder ifall arbetsgivaren kräver skadestånd för eventuella extra kostnader som uppstår. Här är det viktigt att noggrant överväga alternativen och ta råd från en juridisk expert innan man fattar beslutet.

Åtgärd Potentiella konsekvenser Att tänka på
Säga upp sig med omedelbar verkan Förlust av inkomst, skadeståndskrav Överväga noggrant, söka juridisk rådgivning
Följa uppsägningstiden Inkomst under uppsägningstiden, inga skadeståndskrav Ger tid att söka ny anställning
Förhandla fram en tidigare uppsägning Inkomst under förhandlad period Kräver goda relationer med arbetsgivaren

Alternativ till att säga upp sig med omedelbar verkan

Ett alternativ kan vara att förhandla med arbetsgivaren om en tidigare uppsägning. Det förutsätter dock goda relationer mellan parterna.

När livet hamnar i trassliga situationer är det alltid värdefullt att minska risken för otrevliga överraskningar. Ta din tid att överväga alla dina alternativ innan du säger upp dig med omedelbar verkan.

related posts