Home Blogg Ska man ha bild på cv

Ska man ha bild på cv

by Gustav Granberg

Ska man ha bild på CV?

Bör en bild finnas på ditt CV? Det är en svår fråga att svara på. Ofta kan det bero på jobbtyp och arbetsmarknadens kultur.

När bör du ha en bild på ditt CV?

Det är inte ovanligt att inkludera ditt foto på ett CV i vissa länder. I länder som Tyskland och Frankrike betraktas det som standard. I andra länder, som USA och Storbritannien, anses det dock vara en dålig praxis och kan till och med betraktas som diskriminerande.

När bör du inte ha en bild på ditt CV?

För många arbetsplatser hoppar de över bilderna helt och hållet. De vill att deras urvalsprocess ska vara så opartisk som möjligt, vilket innebär att de inte vill bli påverkade av någon potentiell snedvridning som kan uppstå på grund av att man bedömer en kandidats fysiska utseende.

Så, ska man ha bild på CV eller ej?

Slutsatsen är att det beror på. Anpassa ditt CV till det specifika jobbet och dess förväntningar. Om du är osäker, kan det vara säkrast att utelämna det.

Land Bild på CV? Förklaring
Tyskland Ja Förväntas
Frankrike Ja Vanligt
USA Nej Kan ses som diskriminerande
Storbritannien Nej Föredras inte

Att komma ihåg

Men kom ihåg, oavsett om du väljer att sätta en bild eller inte, kvaliteten och relevansen av ditt CV-innehåll är det mest viktiga! Med andra ord, ägna större uppmärksamhet åt att tydligt och effektivt kommunicera dina färdigheter, erfarenheter och prestationer. Lycka till!

  • Håll ditt CV relevant och koncist.
  • Fokusera på dina färdigheter och erfarenheter.
  • Tänk på kulturskillnader och företagets förväntningar.

related posts